De non-profit private Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), exploiteert sinds 1995 haar betaalde Park & Ride stadsparkeerterrein aan de Haagweg. De SSL vervoert parkeerders met haar cityshuttles gratis van het parkeerterrein aan de rand van het historische centrum naar alle plekken naar keuze in het Leidse centrum.
De doelstelling van de SSL is: de bereikbaarheid van de historische binnenstad te optimaliseren met behoud van de leefbaarheid. SSL doet dit door uitbreiding van de parkeergelegenheid aan de randen van de stad te bevorderen en realiseren.
De SSL is voor de Leidse regio een gewaardeerd re-integratie en leerwerk bedrijf geworden. Jaarlijks stromen vele chauffeurs, na interne opleidingen, door naar de reguliere arbeidsmarkt.
De SSL heeft met de afwikkeling van 180.000 auto's per jaar, plus aanvullend vervoer van bijna 400.000 personen, een van de succesvolste transferia van Nederland.
Enkele succesfactoren van de SSL zijn de variatie aan servicemogelijkheden, de hoge frequentie van de shuttles, een flexibele opstelling en niet in de laatste plaats: de SSL laat continu de vraagkant prevaleren in haar logistieke aanbod.
De vervoersmogelijkheden die de SSL aanbiedt om CO2-neutraal in de binnenstad te geraken bestaan niet alleen uit haar Cityshuttles. Men kan ook fietsen, E-scooters en E-solexen huren.


Met vriendelijke groeten uit Leiden,

Chris Verplancke
Directeur Stichting Stadsparkeerplan

 

© Foto: Geluk Uitgeefprojecten Ruurd Dankloff

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden - Stichting Stadsparkeerplan Leiden

De Stichting Stadsparkeerplan Leiden is niet aansprakelijk voor beschadiging aan voertuigen die zijn ontstaan in de periode dat het voertuig op het stadsparkeerterrein staat.

Parkeren gebeurt dan ook op uw eigen risico.